DeBox
Pregled podkategorije primame (15)
Sort
DEBOX FEEDER
Primama nastala na osnovu iskustva takmičara kluba ČIGRA(2 x svetskih klupskih šampiona)
Cena: 200 rsd
COMPETITION SERIES
Primama vrhunskog kvaliteta koja se može koristiti u rekreativnom i takmičarskom ribolovu.
Cena: 220 rsd
HOBBY
Primama za svakodnevni ribolov po odličnoj ceni.
Cena: 120 rsd
TIT BIT BREAM
TIT BIT BREAM je primama koja je nastala kao proizvod iskustva ksr Čigre sa mnogobrojnih takmičenja gde je imala uspehe. Ovaj proizvod je idealna primama za deveriku (bream) i ostale vrste bele ribe.
Cena: 150 rsd
TIT BIT CARP
TIT BIT CARP je primama koja je nastala kao proizvod iskustva ksr Čigre sa mnogobrojnih takmičenja gde je imala uspehe.
Cena: 150 rsd
TIT BIT FEEDER BREAM
TIT BIT FEEDER BREAM je primama koja je nastala kao proizvod iskustva ksr Čigre sa mnogobrojnih takmičenja gde je imala uspehe.
Cena: 150 rsd
TIT BIT FEEDER DEEP
TIT BIT FEEDER DEEP je primama koja je nastala kao proizvod iskustva ksr Čigre sa mnogobrojnih takmičenja gde je imala uspehe.
Cena: 150 rsd
TIT BIT ROACH
TIT BIT ROACH je primama koja je nastala kao proizvod iskustva ksr Čigre sa mnogobrojnih takmičenja gde je imala uspehe.
Cena: 150 rsd
TIT BIT SARAGO
TIT BIT SARAGO je primama koja je nastala kao proizvod iskustva ksr Čigre sa mnogobrojnih takmičenja gde je imala uspehe.
Cena: 250 rsd
TIT BIT SAVETA
Dubinska primama na za skobalja i mrenu.
Cena: 150 rsd
TIT BIT SAVETA FORMAGIO
Dubinska primama na bazi sira za mrenu i skobalja. Težina 1kg.
Cena: 150 rsd
TIT BIT X ALBORELLA BRAON
TIT BIT X ALBORELLA je primama koja je nastala kao proizvod iskustva ksr Čigre sa mnogobrojnih takmičenja gde je imala uspehe.
Cena: 150 rsd
TIT BIT X ALBORELLA CRVENA
IT BIT X ALBORELLA je primama koja je nastala kao proizvod iskustva ksr Čigre sa mnogobrojnih takmičenja gde je imala uspehe.
Cena: 150 rsd
TIT BIT X ALBORELLA ŽUTA
TIT BIT X ALBORELLA je primama koja je nastala kao proizvod iskustva ksr Čigre sa mnogobrojnih takmičenja gde je imala uspehe.
Cena: 150 rsd
TITBIT FEEDER CARP
TIT BIT FEEDER CARP je primama koja je nastala kao proizvod iskustva ksr Čigre sa mnogobrojnih takmičenja gde je imala uspehe.
Cena: 150 rsd
Copyright © Riboshop, All rights reserved. ™ Custom Management Systems 4U